Akropolis d.o.o. za graditeljstvo
Akropolis - povijest i razvoj

Panorama Marine Kaštela

 

 

Tvrtka Akropolis d.o.o. osnovana je 2003. godine sa sjedištem u Splitu, Smiljanićeva 2/IV.

Tijekom dosadašnjeg rada tvrtka je stekla zapažen poslovni ugled na tržištu zahvaljujući prije svega, stručnom i profesionalnom odnosu prema radu i obavljenim poslovima.    

Tvrtka je specijalizirana za radove na području pomorske gradnje, i to, gradnje marina, luka i lučica, te je na tom planu posebno u svojstvu samostalnog izvođača radova uspješno obavila sve povjerene radove. Značajniji i veći projekti su marina Marine Kaštela d.o.o. u Kaštel Gomilici, marina "Kornati" u Biogradu na moru, ACI marina u Jezerima na otoku Murteru, obala u Vranjicu u općini Solin, lučica u Makarskoj, obala u Živogošću, sanacija mula Sanitoda i Batarija na Visu, izgradnja obale u Primoštenu, sanacija obale u luci Splitska na Braču,izgradnja obale u uvali Milićevo na Čiovu, izgradnja pristana u kanalu Sv. Ante kod Šibenika, sanacija obale na otoku Istu, poslovni objekti u Splitu za tvrtku "Feroterm" d.o.o. i Croatia osiguranje d.d., te obavljanje radova na izgradnji lučice Matejuška u Splitu.

 


 
Postojeći ugled tvrtka je stekla obavljajući poslove na području stambene izgradnje kako za interese domaćih i stranih fizičkih osoba, tako i osoba javnog prava.

Nadalje, tvrtka se istakla obavljenim poslovima izgradnje objekata iz crkvene baštine, gdje se posebno ističe izgrađeni tridesetmetarski monumentalni križ na brdu Gradina u župi Katuni-Kreševo u općini Šestanovac, te gradnja zvonika na crkvama u drugim mjestima i župama. Godine 2011. dovršena je rekonstrukcija župne crkve,  sa izgradnjom novog 27-metarskog zvonika, Blažene Djevice Marije u župi Katuni-Kreševo u općini Šestanovac.

Tijekom 2008. godine tvrtka je u svojstvu investitora i izvođača radova započela izgradnju dva stambeno-poslovna objekta u Zagrebu koji su završeni 2009. godine.

Tijekom 2011., 2012. i 2013. izvedeni su sljedeći objekti: rekonstrukcija gata u Sukošanu, rekonstrukcija gata u luci Vira na otoku Hvaru, sanacija gata u luci Povlja, izgradnja potpornog zida u Podgrađu, rekonstrukcija obale u Zadru, dogradnja i sanacija obale u Visu te izgradnja vodospreme Vrčići I na otoku Pagu kapaciteta 1000 m3.

 

U 2014. godini završena je rekonstrukcija gata Mala riva u luci Baška na otoku Krku.

Tvrtka predvođena od strane stručnog i iskusnog upravnog tima, zapošljava kako iskusan tako i mladi kadar stručnjaka i radnika koji su obučeni za obavljanje i izvršenje najzahtjevnijih radova iz djelokruga rada tvrtke. Ujedno, u svojem vlasništvu tvrtka posjeduje potrebnu kvalitetnu građevinska opremu i strojeve.  

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izdalo je dana 16. svibnja 2014. godine rješenje o produženju valjanosti suglasnosti kojom se tvrtki izdaje suglasnost za skupinu G građevina i za izvođenje radova na toj skupini građevina.